AULA AMARU
     "onsterfelijke liefde"

In onze rubriek voorgeschiedenis kan u lezen dat onze familie
reeds enkele generaties op de huidige locatie gewoond en
gewerkt heeft, voornamelijk als brandstoffenhandelaren,
nog langer terug in de tijd als granenhandelaren. 

AMARU is het enige resterende originele gebouw uit deze 
nostalgische tijd. 

 

Authentiek gerenoveerd tot:

Zaal voor rouwmaaltijden en rouwrecepties 

 

Aula voor plechtigheden